Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể


Kinh Doanh Hộ Cá Thể

Cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể từ nhiều năm, Kế Toán GSC tự tin hiểu rõ những thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành nhanh chóng và tiết kiệm cho bạn.

CAM KẾT: TỔNG PHÍ KHÔNG PHÁT SINH là 2.000.000đ
Tổng phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể bên trên bao gồm:
  1. Phí dịch vụ công chứng ủy quyền để Kế Toán GSC thay khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước.
  2. Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể phải nộp nhà nước.
  3. Phí dịch vụ soạn toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
  4. Phí dịch nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  5. Phí dịch vụ trình khách hàng ký hồ sơ và bàn giao giấy phép đăng ký kinh doanh tận nhà.

Thời gian hoàn thành đăng ký kinh doanh hộ cá thể - 6 ngày
·  1 ngày để Kế Toán GSC soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh và trình khách hàng ký.
·  05 ngày để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể.

Chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị và làm những gì?
·  Chuẩn bị 02 chứng minh nhân dân công chứng của người đứng tên trên giấy phép kinh doanh.
·  Chuẩn bị tên và ngành nghề hộ kinh doanh (Kế Toán GSC sẽ kiểm tra trước tên có được cấp hay không cho khách hàng). Cách đặt tên: Hộ Kinh Doanh + Tên riêng, VD: Hộ Kinh Doanh ABC, Hộ Kinh Doanh Vàng Bạc DEF.
·  Ký hồ sơ để Kế Toán GSC nộp lên cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
GỌI KẾ TOÁN GSC: 0909.37.2229

Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể như sau:
  1. Chuẩn bị 2 bản CMND công chứng của người đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
  2. Soạn và nộp giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể và kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
  3. Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể gồm:
 a. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
Cung cấp địa chỉ chi tiết. VD: 55 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 b. Ngành, nghề kinh doanh;
Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Kế Toán GSC, chỉ cần cung cấp ngành kinh doanh chính, bộ phận pháp lý của Kế Toán GSC sẽ tự soạn các ngành nghề theo đúng quy chuẩn của cơ quan nhà nước
***Lưu ý: Những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định thì phải bổ sung bản sao chứng chỉ hành nghề hoặc giấy chứng nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước cấp quận/huyện cấp.
 c. Số vốn kinh doanh;
 d. Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
  4. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
 a. Hồ sơ soạn hợp lệ theo các biểu mẫu quy định.
 b. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 c. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;
 d. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.
  5. Nếu sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
GỌI NGAY: 0909.37.2229
CHÚNG TÔI LUÔN LẮNG NGHE BẠN!


NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!