Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-gia-tri-gia-tang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-gia-tri-gia-tang. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

  1.  Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
  2. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT

Hướng dẫn mới về Thuế GTGT, Hóa đơn bán hàng


Thông Tư 219/2013/TT-BTC Hướng Dẫn Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Nghị Định 209/2013/NĐ-CP

Thông Tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng


Công văn số 4171/TCT-CS về hoàn thuế GTGT điện năng lượng

Công văn số 4171/TCT-CS về hoàn thuế GTGT điện năng lượng


Công văn số 1366/TCT-KK về thanh toán qua ngân hàng

Công văn số 1366/TCT-KK về thanh toán qua ngân hàng


Công văn số 4601/TCT-KK về kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 4601/TCT-KK về kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh


Công văn 428/TCT-TTKT hoàn thuế giá trị gia tăng rủi ro cao

Công văn 428/TCT-TTKT hoàn thuế giá trị gia tăng rủi ro cao


Công văn 1233/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu

Công văn 1233/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu


Công văn 1302/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 1302/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng


Công văn số 472/TCT-CS về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Ban hành: 10/02/2020| Tình trạng: không xác định| Hiệu lực: 10/02/2020| Cập nhật: 12/02/2020

Công văn số 472/TCT-CS ngày 10 tháng 2 năm 2020 về hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Công văn hướng dẫn cho cục thuế Đắk Nông


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13


Luật sửa đổi bổ sung số 71/2014/QH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế


thue-gia-tri-gia-tang