9 Câu Hỏi Thường Gặp Khi Chuyển Đổi HDDT Sang TT78/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

1. THỜI ĐIỂM BẮT BUỘC phải chuyển đổi HDDT sang TT78/2021/TT-BTC là khi nào?

2. Những TỈNH nào BẮT BUỘC PHẢI CHUYỂN sang TT78/2021/TT-BTC trong đợt này ?

3. Tôi nhận được email của thuế, cán bộ thuế gọi cho tôi yêu cầu chuyển sang TT78/2021/TT-BTC thì tôi có phải chuyển ngay lập tức không?

4. Nếu tôi không chuyển thì tôi có BỊ PHẠT không ?

5. Chuyển sang TT78/2021/TT-BTC thì 100% DN phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế có đúng không ?

6. Phân biệt hóa đơn có mã và không có mã của cơ qua thuế ?

7. Chuyển sang TT78/2021/TT-BTC rồi có phải hủy hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử theo thông tư 32 không ?

8. Chuyển sang TT78/2021/TT-BTC thì dữ liệu hóa đơn truyền lên thuế như thế nào ?

9. Chuyển sang TT78/2021/TT-BTC thì có cách số lùi ngày được nữa không?


Dưới đây là 1 HĐĐT CÓ MÃ của cơ quan thuế được chấp nhận theo TT78/2021/TT-BTC MỚI NHẤT

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!