ĐIỂM TIN CHÍNH SÁCH MỚI THÁNG 04

✔ Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023

về gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

✔ Một số công văn liên quan đến thuế GTGT, hóa đơn

-------------


Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!