HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XUẤT LÙI NGÀY ĐƯỢC KHÔNG?

Sử dụng hóa đơn điện tử sẽ gặp một vài khó khăn cho những DN vừa chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XUẤT LÙI NGÀY ĐƯỢC KHÔNG?

Bài viết dưới đây sẽ cùng các bạn giải đáp thắc mắc về việc hóa đơn điện tử có được xuất lùi ngày không?

1. Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày được không?

Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính phát hành ngày 31/3/2014 có đề cập đến các quy chuẩn ghi “Ngày tháng năm” trên hóa đơn như sau:
- Ngày tháng năm được ghi trên hóa đơn bán hàng phải là ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền hàng.
- Đối với hóa đơn cung ứng dịch vụ: Thời điểm phát hành hóa đơn là sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ. Nếu Doanh nghiệp thu tiền cọc trước thì ngày tháng năm ghi trên hóa đơn sẽ là ngày thu tiền.
- Đối với các dịch vụ đặc thù như điện, nước sinh hoạt: Ngày ghi trên hóa đơn không được vượt qua 7 ngày liên tục sau khi chốt số điện, nước.
Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp, sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.
- Đối với dịch vụ truyền hình, viễn thông: Ngày tháng năm sẽ được ghi vào ngày cuối cùng của kỳ quy ước.
Ví dụ: vào ngày 29 hàng tháng, Doanh nghiệp xuất hóa đơn thanh toán cho người sử dụng dịch vụ. Kỳ quy ước không giới hạn, phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người cung ứng và người mua.
- Ngày phát hành hóa đơn trong lĩnh vực xây dựng sẽ được tính vào ngày nghiệm thu công trình, bất kể đã thu được tiền hay chưa thu.
+ Trong những giao dịch phải giao hàng từng phần hoặc bàn giao nhiều lần thì kế toán đều phải phát hành hóa đơn từng phần theo lần giao hàng và bàn giao.
+ Ngày tháng năm ghi trên hóa đơn xác định như đã nêu ở trên.
- Đối với những Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà để bán, xây cơ sở hạ tầng để bán hoặc chuyển nhượng mà có tiến hành thu tiền nhiều lần từ Bên mua: Ngày ghi trên hóa đơn là ngày nhận tiền.
- Đối với các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài: Ngày ghi trên hóa đơn sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Bên mua và Bên bán. Tuy nhiên, ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế phải khớp với ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên Tờ khai hải quan.
- Đối với đơn hàng bán dầu thô, khí thiên nhiên hay dầu khí chế biến sẽ ghi ngày phát hành theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
- Đối với các trường hợp bán xăng dầu lẻ cho người cá nhân, tổ chức, cung ứng dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: Ngày tháng năm được ghi trên hóa đơn sẽ tuân theo thỏa thuận giữa các bên kèm bảng kê hoặc chứng từ có xác nhận của Bên mua, Bên bán. Tuy nhiên, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa/dịch vụ.
=> Dựa theo các quy định của Bộ Tài Chính đã phát hành thì ngày ghi trên hóa đơn phải là ngày phát sinh giao hàng, thu tiền,… Để xác định thuế chính xác. Vì vậy, hóa đơn điện tử xuất lùi ngày sẽ không có tính pháp lý.

2. Ghi lùi ngày của hóa đơn bị phạt như thế nào?

Hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính. Cụ thể như sau:
2.1. Đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.
- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
2.2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.
Việc hủy hóa đơn của tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2.3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
- Lập hóa đơn không đúng thời điểm: Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
=> Như vậy: Đối với hành vi ghi sai ngày trên hóa đơn (Xuất hóa đơn điện tử lùi ngày) sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Nếu kế toán vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.
- Người bán hoàn toàn được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 1 lần duy nhất.
Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy cần đáp ứng những tiêu chí:
+ Đảm bảo tính toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc.
+ Có ký hiệu riêng xác nhận hóa đơn này được chuyển đổi từ háo đơn điện tử. Có dòng chữ phân biệt với hóa đơn giấy thông thường (Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử).
+ Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!