GÓC THÔNG TIN THÁNG 11 NĂM 2021

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (HĐĐT) THEO QUY ĐỊNH TẠI:

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14

NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Quý doanh nghiệp!

Công Ty TNHH Kế Toán Thuế GSC xin chân thành cm ơn Quý doanh nghiệp trong thời gian qua đã tin tưởng và hợp tác cùng Công Ty chúng tôi.

Công Ty chúng tôi xin thông tin đến Qúy doanh nghiệp một số điểm lưu ý khi thực hiện Hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

Dịch vụ kế toán

I.   Xác định đơn vị thuộc diện đăng ký áp dụng HĐĐT có mã hay HĐĐT không có mã của CQT để khai vào mẫu 01ĐKTĐ/ HĐĐT

·     02 Trường hợp được đăng ký áp dụng HĐĐT không mã:

  -  Nếu không có trong danh sách CQT (CQT)thông báo doanh nghiệp thuộc diện rủi ro về hóa đơn và đơn vị có phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu, lưu trữ, truyền dữ liệu đến người mua,CQT.

  -  Nếu không có trong danh sách CQTthông báo thuộc diện rủi ro về hóa đơn và đơn vị thuộc ngành nghề sau: điện lực, xăng dầu,  bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, thương mại, kinh doanh siêu thị, vận tải, thương mại điện tử.

·     Nếu Không thuộc diện hai trường hợp trên thì đơn vị đăng ký HĐĐT có mã.

·    Hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền áp dụng cho các doanh nghiệp, hộcá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có thể lựa chọn hóa đơn điện tử có mã, hay không có mã.

Lưu ý khi kê khai mẫu 01ĐKTĐ/HDDT: Nếu đơn vị có xuất khẩu thì đăng ký thêm loại phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để xuất hàng đi đường.

II.     Xử lý Hoá đơn tồn (bao gồm Hoá đơn giấy và HĐĐT mẫu cũ)

Hủy hóa đơn tồn trước đây kể cả HĐĐT(theo thông tư 32) sau khi được CQT chấp nhận đăng ký HĐĐT theo thông báo mẫu 01/TB-ĐKĐT, thời hạn hủy sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo cho CQT.  Đơn vị nào ứng dụng báo cáo hóa đơn, chọn mẫu thông báo hủy hóa đơn để thực hiện. Tại tiêu chí “phương pháp hủy hóa đơn”:

-   Đối với hóa đơn giấy: Ghi cắt góc

-   Đối với hóa đơn điện tử: Ghi huỷ điện tử

III.   Nguyên tắc lập Hoá đơn điện tử theo Quyết định 123/2020NĐ-CP

1.    Hoá đơn điện tử có mã của CQT

  -  Nếu Doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế để lập hoá đơn thì sử dụng tài khoản được cung cấp đăng ký để thực hiện: Tạo lập, ký số hoá đơn và gửi hoá đơn để CQT cấp mã.

  -  Trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của CQT  thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử thì truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp hoá đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm HĐĐT để thực hiện: Tạo lập, ký số hoá đơn và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để CQT cấp mã.

⇒ Khác với trước đây là Doanh nghiệp chỉ tạo lập và ký số hoá đơn rồi gửi cho người mua. Tuy nhiên theo Nghị định 123/2020NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải thao tác gửi hoá đơn đến CQT để được cấp mã rồi mới gửi hoá đơn đến người mua.

2.    Hoá đơn điện tử không có mã của CQT

  - Sau khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng HĐĐT không có mã của CQT, Doanh nghiệp sử dụng phần mềm để tạo lập, ký số hoá đơn và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thoả thuận giữa 2 bên.

IV.      Chuyển dữ liệu Hoá đơn điện tử

1.     Hoá đơn điện tử có mã của CQT

  -  Đến CQT: Người bán thực hiện chuyển dữ liệu khi tạo lập HĐĐT về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ để gửi đến CQT cấp mã.

  -  Đến người mua: Người bán gửi HĐĐT có mã của CQT đến người mua ngay sau khi nhận được HĐĐT có mã của CQT.

2.     Hoá đơn điện tử không có mã của CQT

Thường là chuyểndữ liệu hóa đơn bán ra cho CQT qua tổ chức dịch vụ (chuyển trực tiếp vào cổng thông tin của Tổng Cục Thuế phải đáp ứng điều kiện và được Tổng cục có văn bản đồng ý) theo phương thức:

- Chuyển theo Bảng tổng hợp nếu ngành nghề về: bưu chính viễn thông,  điện, nước sạch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận chuyển hàng không, chứng khoán. Thời điểm chuyển dữ liệu: chuyển cùng lúc với tờ khai mẫu 01/GTGT.

 - Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn nếu không thuộc ngành nghề trên.Thời điểm chuyển dữ liệu cho CQT: sau khi chuyển cho người mua (Chậm nhất là trong cùng ngày gửi đến cho người mua).

  Tức là nếu ngày 1/7/2021 DN xuất hóa đơn cho 10 khách hàng là HĐĐT không có mã. Chậm nhất là 12h đêm cùng ngày 01/07/2021 phải gửi hóa đơn điện tử đến CQT. Sang ngày 02/07/2021 mới gửi là không PHÙ HỢP và sẽ bị phạt. Theo điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN DỮ LIỆU HĐĐT

MỨC PHẠT

SỐ NGÀY CHUYỂN DỮ LIỆU HĐĐT ĐẾN CQT CHẬM

Từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng

Từ 01 đến 05 ngày làm việc

Từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng

Từ 06 đến 10 ngày làm việc

Từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng

Quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên

 

  Như vậy, khác với trước đây vấn đề chừa trống, chừa ký hóa đơn không còn khả thi.

 - Riêng đối với kinh doanh xăng dầu, người bán tổng hợp Hóa đơn bán ra trong ngày theo từng mặt hàng trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển ngay trong ngày.

Lưu ý: thực hiện hóa đơn điện tử  theo nghị định 123/2020NĐ-CP  thì khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ vẫn phải xuất hóa đơn điện tử mà trước đây khi theo các quy định cũ thì chỉ cần sử dụng hóa đơn thương mại.

3.    Trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử:

Các doanh nghiệp, tổ chức được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT theo quy định. Tuy nhiên khác với trước đây thì chỉ có bên ủy nhiệm thông báo đến CQT thì theo Nghị định 123/2020QD-CP thì cả 2 bên ủy nhiệm và nhận ủy nhiệm đều phải thực hiện đăng ký thay đổi thông tin sử dụng đến CQT.

V.    Xử lý sự cố khi chuyển dữ liệu hoá đơn

-  Khi gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được HĐĐT có mã của CQT thì liên hệ với CQT hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để hỗ trợ xử lý sự cố. Trong thời gian xử lý sự cố người bán có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT thì đến CQT để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT.

- Trường hợp hệ thống cấp mã của CQT gặp sự cố, Tổng cục Thuế thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên. Tổng cục Thuế lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử trong trường hợp hệ thống của CQT gặp sự cố.

- Trường hợp trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của CQT thì CQTcó giải pháp bán hóa đơn do CQT đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng. Sau khi hệ thống cấp mã của CQT được khắc phục, CQT thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của CQT.Tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của CQT theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định này.

VI.    Xử lý hoá đơn sai sót

NGƯỜI BÁN LẬP HĐĐT CÓ MÃ, PHÁT HIỆN SAI SÓT, CHƯA GỬI NGƯỜI MUA

NGƯỜI BÁN LẬP HĐĐT CÓ MÃ HOẶC KHÔNG CÓ MÃ GỬI CQT, ĐÃ GỬI CHO NGƯỜI MUA, PHÁT HIỆN SAI SÓT

HĐĐT CÓ MÃ HOẶC KHÔNG CÓ MÃ GỬI CQT, CQT PHÁT HIỆN SAI SÓT

Thông báo CQT theo Mẫu 04/SS-HĐĐT Phụ lục 1A NĐ123/2020, huỷ hoá đơn sai

Lập HĐĐT mới, ký số, gửi CQT để được cấp mã;

CQT thực hiện huỷ HĐĐT sai sót để lưu trên hệ thống của CQT

Chỉ sai sót tên, địa chỉ thì người bán thông báo cho người mua, không phải lập lại hoá đơn và thông báo cho CQT theo mẫu 04/SS-HĐĐT (trừ TH HĐĐT không có mã chưa gửi dữ liệu cho CQT)

 Sai MST, số tiền, thuế suất, tiền thuế, quy cách, chất lượng HHDV thì người bán lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

1. Lập HĐĐT điều chỉnh (ghi rõ tại HĐĐT điều chỉnh dòng chữ: “Điều chỉnh cho HĐĐT số…ngày…tháng…năm…)

2. Lập HĐĐT thay thế (Ghi rõ tại HĐĐT thay thế dòng chữ “Thay thế…”)

 Thông báo cho CQT theo mẫu 04/SS-HĐĐT.

 Lập Biên bản ghi rõ sai sót (Nếu có thoả thuận lập Biên bản trước khi lập hoá đơn điều chỉnh/thay thế)

CQT ra thông báoMẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục 1B cho người bán để kiểm tra sai sót;

 Người bán lập Thông báo Mẫu 04/SS-HĐĐT Phụ lục 1A gửi CQT theo thời hạn CQT thông báo

 Trường hợp quá thời hạn ghi trên Thông báo rà soát Mẫu 01/TB-RSĐT CQT gửi 02 lần mà người bán không phản hồi CQT bằng Thông báo Mẫu 04/SS- HĐĐT thì CQT chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hoá đơn.

 

 Doanh nghiệp được lựa chọn Thông báo điều chỉnh từng hoá đơn hoặc nhiều hoá đơn đối với HĐĐT đã lập có sai sót phải cấp lại mã hoặc cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế. Thông báo gửi đến CQT chậm nhất ngày cuối cùng  của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hoá đơn điều chỉnh.

 Sau khi điều chỉnh hoặc thay thế nếu tiếp tục sai sót lần nữa thì xử lý như sai sót lầnđầu. Ví dụ nếu lần đầu lập HĐ điều chỉnh mà tiếp tục bị sai thì lần tiếp theo cũng phải lập HĐ điều chỉnh chứ không được chuyển sang thay thế và ngược lại.

 Trường hợp chỉ tiêu giá trị trên HĐĐT bị sai, lập HĐĐT, nếu điều chỉnh tăng (Ghi +), điều chỉnh giảm (ghi -).

 V. Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử

      Khi được CQT chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử theo mẫu thông báo 01/TB-ĐKĐT, thì đơn vị chính thức chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020, đơn vị không phải báo cáo sử dụng hóa đơn.

VI. Hiệu lực thi hành

Nghị định Nghị định 123/2020/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả hóa đơn điện tử theo các quy định mới, Bộ tài chính lập kế hoạch triển khai thí điểm từ tháng 11/2021 tại 06 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.

 Thành phố Hồ Chí Minh là 1 trong 6 tỉnh thành thí điểm áp dụng Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc triển khai, áp dụng chỉ được thực hiện khi có thông báo từ CQT gửi đến Doanh nghiệp yêu cầu chuyển đổi sang hình thức HĐĐT có mã hay không có mã của CQT.

Công Ty TNHH Kế Toán Thuế GSC trân  trọng thông báo để Quý doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng các quy phạm pháp luật.

Trân trọng kính chào./.

-------------(✿◕‿◕✿)--------------

Mọi thông tin vướng mắc, Quý doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ  với Công  Ty TNHH Kế Toán Thuế GSC để được tư vấn kịp thời.

ĐẠI LÝ THUẾ GSC – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

📞 Hotline: 0909.37.22.29 – Mr Tuấn (Zalo; Line; Viber)

📖 Địa chỉ: 72/84 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

🌐 Website: ketoangsc.com

 P.Kế toán: 0888.123.131

 Email: tuvanthue.gsc@gmail.com

☎ P.Kinh doanh: 08.8881.7771

 Email: dkkd.gsc@gmail.com

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!