GÓC THÔNG TIN GSC

CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA BHXH BẮT BUỘC

---o0o---

Kính gửi: Quý doanh nghiệp!

Công Ty TNHH Kế Toán Thuế GSC xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp trong thời gian qua đã tin tưởng và hợp tác cùng Công Ty chúng tôi.

Công Ty chúng tôi xin thông tin đến Qúy doanh nghiệp một số nội dung về chế độ thai sản của người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc như sau:

 

CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA BHXH BẮT BUỘC

I- ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN:

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, triệt sản;

e)Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

- Người lao động quy định tại các điểm b, c và d nêu trên phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trong trường hợp b, c được chỉ định nghỉ dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 

II- THỜI GIAN NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1. Đối với lao động nữ:

Khám thai:

- Khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày.

-Trường hợp ở xa cơ sở y tế, thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường: mỗi lần 2 ngày.

Thời gian nghỉ này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý: Thời gian nghỉ việc tối đa:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.

- 20 ngày nếu thai từ 05 - 13 tuần tuổi.

- 40 ngày nếu thai từ 13 - 25 tuần tuổi.

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Sinh con:

- Lao động nữ được nghỉ sinh con 06 tháng

- Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Lưu ý:

- Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.

- Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng.

- Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

- Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Khi thực hiện biện pháp tránh thai: Người lao động sẽ được nghỉ:

- 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai.

-15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

 

2. Đối với lao động nam:

Khi thực hiện biện pháp triệt sản

 - Thời gian nghỉ tối đa là 15 ngày khi thực hiện biện pháp triệt sản được nghỉ hưởng chế độ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền .

Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Khi vợ sinh con: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày vợ sinh con.

- 07 ngày vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- 10 ngày vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày.

- 14 ngày vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ việc này không tính ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

 

 

III- MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1. Tiền trợ cấp 1 lần khi sinh con:

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền trợ cấp 1 lần như sau:

Trợ cấp một lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

Lưu ý:Lao động nam được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Chỉ có cha tham gia BHXH: Cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

- Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

- Trường hợp người mẹ tham BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con: Người cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

 

2. Tiền chế độ thai sản:

- Tiền trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con:

Mức hưởng

=

100%

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ

x

6 tháng

 

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

 

- Tiền trợ cấp trong các trường hợp khác:

   Mức hưởng khi khám thai; lao động nam hưởng chế độ khi vợ sinh:

Mức hưởng

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ

:

24

x

Số  ngày  nghỉ theo chế độ thai sản

 

Mức hưởng khi sảy thai, nạo thai, thai chết lưu, thực hiện biện pháp tránh thai:

Mức hưởng

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ

:

30

x

Số  ngày  nghỉ theo chế độ thai sản

 

 Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con, nhận nuôi con nuôi:

Mức hưởng

=

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ

x

Số  ngày  nghỉ theo chế độ thai sản

 

 

IV- HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1. Lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai:

- Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện; trường hợp chuyển tuyến KCB trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

- Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

 

2. Lao động nữ sinh con:

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con.

- Trường hợp con chết sau khi sinh: Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con, bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử hoặc bản sao Giấy báo tử của con; nếu chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

- Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con: Có thêm bản sao Giấy chứng tử hoặc Trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ.

- Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con: Có thêm Biên bản GĐYK của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.

- Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai: Có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp phải giám định y khoa: Biên bản giám định y khoa.

- Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: Có thêm bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

 

3. Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:

Bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

 

4. Trường hợp lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:

- Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con;

- Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà Giấy chứng sinh không thể hiện thì có thêm giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, nếu không thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

 

5. Lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con:

- Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

- Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

 

V-DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU KHI SINH CON

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.Trong đó,khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc được tính kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi.

- Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;

- Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

(Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần)

Mức hưởng mỗi ngày = 30% x Mức lương cơ sở

 

***CÁC LƯU Ý:

1. Thời gian nghỉ việc trước và sau khi sinh không quá 6 tháng:

+ Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm thai chết lưu.

 + Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu đủ điều kiện (đóng 6 tháng) thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, còn hưởng chế độ thai sản do con chết. (con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng)

 

2. Trường hợp sau khi sinh con, mẹ chết:

Tham gia BHXH

Đối tượng hưởng

Thời gian hưởng

Mức hưởng

Cha

Mẹ

Không

 

Cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng

Thời gian còn lại của mẹ

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng của mẹ

 

Được hưởng chế độ TS đối với thời gian còn lại của mẹ

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

Không

Có nhưng không đủ điều kiện

 

Cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương các tháng đóng BHXH của mẹ

Có nhưng không đủ điều kiện

 

Được nghỉ việc hưởng chế độ TS cho đến kho con đủ 6 tháng của cha

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng

 

Không

 

Cho đến khi con đủ 6 tháng

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH 6 tháng của cha

 

3. Điều kiện lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định: Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con hoặc con chết sau khi sinh con khi có đủ điều kiện sau đây:

 + Sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng;

 + Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý;

 Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày đi làm việc, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp thai sản đến hết thời hạn theo quy định.

Cảm ơn Qúy doanh nghiệp đã quan tâm.

Trân trọng kính chào./.

-------------(✿◕‿◕✿)--------------

Mọi thông tin vướng mắc, Quý doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ  với Công  Ty TNHH Kế Toán Thuế GSC để được tư vấn kịp thời.

ĐẠI LÝ THUẾ GSC – ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

📞 Hotline: 0909.37.22.29 – Mr Tuấn (Zalo; Line; Viber)

📖 Địa chỉ: 72/84 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

🌐 Website: ketoangsc.com

 P.Kế toán: 0888.123.131

 Email: tuvanthue.gsc@gmail.com

☎ P.Kinh doanh: 08.8881.7771

 Email: dkkd.gsc@gmail.com

Chuyên mục: ,

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!