ĐIỂM TIN CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 03

THÔNG TƯ 13/2023/TT-BTC

Hướng dẫn chi tiết Nghị địng 49/2022/NĐ-CP

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

Văn bản hướng dẫn về thuế TNCN, GTGT, Nhà thầu nước ngoài

-------------


Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Công văn số 687/TCT-KK ngày 13/3/2023

Công văn số 575/TCT-QLN ngày 28/2/2023

Công văn số 3469/CTHN-TTHT ngày 01/02/2023

Công văn số 9578/CTHN-TTHT ngày 07/03/2023

Công văn số 9302/CTHN-TTHT ngày 06/03/2023

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!