BẢN TIN CHÍNH SÁCH MỚI THÁNG 6/2023

 BẢN TIN CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THÁNG 6/2023

Quyết định số 657/QĐ-TCT ngày 25/05/2023


Nội dung 1: Quyết định số 657/QĐ-TCT ngày 25/05/2023 về việc ban hành quy chế giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp của Tổng cục thuế


Nội dung: Hướng dẫn về việc bồi thường của cơ quan thuế các cấp trong trường hợp có xảy ra thiệt hại do lỗi của cơ quan thuế. Cụ thể:

Cơ quan Thuế có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

1.Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

2.Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật;

3.Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật;

4.Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền sử dụng đất trái pháp luật;

5.Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật Tố cáo các biện pháp để bảo vệ người tố cáo khi người đó yêu cầu theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (sau đây gọi là Luật TNBTCNN);

6.Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin;

7.Ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức thuế thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm bồi thường khi có đủ các căn cứ sau đây:

-Có một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của công chức thuế thi hành công vụ gây thiệt hại và có yêu cầu bồi thường tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật TNBTCNN;

-Có thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của cơ quan Thuế;

-Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.

Thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Luật TNBTCNN nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

 

Nội dung 2: Một số công văn liên quan đến chính sách thuế TNDN, thuế nhà thầu Công văn số 2171/CTBNI-TTHT ngày 12/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc ưu đãi thuế TNDN đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Trường hợp công ty có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư (dự án SXSPCNHT) thì các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập khác có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ưu đãi đầu tư cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.


Nội dung 3: Công văn số 2105/CTBNI-TTHT ngày 07/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công ty TNHH World Trung Quốc, có địa chỉ tại Trung Quốc (TQ) ký hợp đồng bán máy móc kèm dịch vụ lắp đặt, sửa chữa sau bán hàng cho công ty TNHH BYD Trung Quốc, địa chỉ tại Trung Quốc.

Sau đó công ty World TQ ủy quyền giao cho công ty TNHH Thế giới thiết bị máy Việt Nam, địa chỉ tại Việt Nam giao hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho công ty TNHH BYD Việt Nam, là đơn vị được công ty BYD Trung Quốc chỉ định nhận hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Như vậy thì công ty TNHH World TQ và công ty BYD tại TQ đều cung cấp hàng hóa kèm dịch vụ tại Việt Nam và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa tổ chức nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam (hợp đồng 4 bên đã ký).


Công ty World TQ thuộc đối tượng chịu thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trên cơ sở giá trị hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho công ty BYD tại TQ phát sinh tại Việt Nam.

Công ty BYD tại TQ thuộc đối tượng chịu thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài trên cơ sở giá trị lô hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho công ty BYD tại Việt Nam.

Công ty TNHH Thế giới thiết bị máy Việt Nam có trách nhiệm kê khai thuế nhà thầu cho công ty World TQ theo quy định hoặc công ty TNHH World TQ có thể tự kê khai qua cổng thuế điện tử của TCT dành cho nhà thầu nước ngoài.


Nội dung 4: Công văn số 2192/CTBNI-TTKT1 ngày 13/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam ký hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo các dịch vụ lắp đặt, chạy thử, kiểm tra thử nghiệm với công ty ANI Co., Ltd Hàn Quốc để phục vụ dự án xây dựng nhà máy sản xuất màn hình OLED.

Trong quá trình đó, công ty ANI có cử các chuyên gia kỹ thuật sang Việt Nam để thực hiện các dịch vụ lắp đặt, chạy thử; thời gian của các chuyên gia Hàn Quốc sang và hiện diện tại Việt Nam đối với mỗi người là khác nhau (có thể là vài ngày, hoặc trên dưới một hoặc vài tháng) nhưng diễn ra liên tục và tổng thời gian thực hiện dịch vụ cho cả hợp đồng vào khoảng 1 năm (trên 6 tháng).

Như vậy, cả quá trình thực hiện hợp đồng, công ty ANI đã tạo thành cơ sở thường trú tại Việt Nam (tại công ty TNHH Samsung Display Việt Nam) căn cứ theo Điều 5 của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập (gọi tắt là Hiệp định)

Vì vậy, căn cứ vào Điều 7 của Hiệp định thì Cơ quan thuế Việt Nam được quyền đánh thuế đối với thu nhập phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng này. Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam có nghĩa vụ kê khai và nộp thay cho công ty ANI Hàn Quốc số thuế nhà thầu nước ngoài (thuế TNDN) tính trên phần giá trị bản thân máy móc, thiết bị và giá trị dịch vụ như: lắp đặt, chạy thử,…

Trân trọng./.

Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!