Công văn số 7778/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 và nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Công văn số 7778/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13nghị định số 134/2016/NĐ-CP


NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!